Pora  Brake & Clutch - Jonjul VietNam

LIST CODE: 

PRODUCT MODEL NAME
OTHER PR-LC50-100/150/200
PR-LC50-250
PR-LC63-100/150/200
PR-LC63-250
HYDRAULIC GUIDE SINGLE
HYDRAULIC GUIDE DOUBLE
PR-SV-403
ADDING LIFTER
SOL VALVE 2B2B
SOL VALVE 3C60
SOL COIL
AIR EPC CENTERING NOZZLE
AIR EPC REMOTE CONTROL
HOPPER LOADER UNIT + CONTROLLER PRHL-2HP
PRHL-3HP
PRHL-5HP
  PRHL-7.5HP
PRHL-10HP
CYCLONE PRCC-08K
PRCC-15K
PRCC-25K
PRCC-50K
POWDER SPRAY PRPS-700~1000M/M
PRPS-1100M/M
PRPS-1200M/M
PRPS-1300M/M
PRPS-1400M/M
PRPS-1500M/M
PR-PSA-03 / 03-I
PR-HT-803
RING BLOWER PRRB-1/2HP
PRRB-3HP
PRRB-5HP
PRRB-7.5HP
PRRB-10HP
DRY HOPPER 25K
50K
75K
100K
150K
200K
250K
300K
400K
  500K
OTHER TORQUE MOTOR
SCR
P/S SPEED CONTROLLER
P/S MOTOR
DOCTOR KNIFE
HIGH VOLTAGE WIRE
REDUCER(10B1)+GEAR
WARM REDUCER+GEAR
MOTOR+REDUCER
HOPPER LOADER PRHL-1/2HP
PRHL-3HP
PRHL-5HP
PRHL-7.5HP
PRHL-10HP
POWDER SPRAYER PRPS-800L~1000L
PRPS-800L~1100L
PRPS-1200L
PRPS-1300L
PRPS-1400L
PRPS-1500L

=> Link More Products

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:

☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 0984. 294. 710 (Ms Như)
📍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: jonjul-automation.com
🌐 𝐅𝐀𝐍𝐏𝐀𝐆𝐄: https://www.facebook.com/jonjulvietnam/
📧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧: : Số 04 đường 14 KDC Vạn City, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

#JonjulVietNam #Thietbitudonghoa #PoraVietNam