SC1-2000 Sanko Denshi

SC1-2000 Sanko hiện đang được JonJul phân phối tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực...

Ứng dụng:

Thích hợp nhất để kiểm tra các mặt hàng có kích thước lớn như giường, thảm.

Lưu ý: đối tượng kiểm tra không được trang bị các bộ phận, phụ kiện bằng kim loại.

Đặc trưng sản phẩm:

  • Khả năng hoạt động tuyệt vời với màn hình kích thước lớn
  • Hồ sơ kiểm tra, thử nghiệm được quản lý bằng dữ liệu
  • Số lần kiểm tra, phát hiện và các đơn vị đạt yêu cầu được quản lý bằng chức năng đếm
  • Phần điều khiển tương ứng với ba ngôn ngữ: tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung với bảng điều khiển cảm ứng màu lớn

Ngoài ra , Sanko còn cung cấp nhiều dòng máy kiểm kim & kim loại khác nhau, tùy theo nhu cầu của khách hàng, vui lòng liên hệ chúng tôi đẻ được tư vấn  tốt hơn :

SC1-2500

Máy kiểm kim & kim loại Sanko / máy dò kim / máy dò kim loại Sanko

Needle and iron piece detectors

Sanko Vietnam, Đại lý Sanko

SC1-2000 

Máy kiểm kim & kim loại Sanko / máy dò kim / máy dò kim loại Sanko

Needle and iron piece detectors

Sanko Vietnam, Đại lý Sanko

SC1-1500

Máy kiểm kim & kim loại Sanko / máy dò kim / máy dò kim loại Sanko

Needle and iron piece detectors

Sanko Vietnam, Đại lý Sanko

SC1-750

Máy kiểm kim & kim loại Sanko / máy dò kim / máy dò kim loại Sanko

Needle and iron piece detectors

Sanko Vietnam , Đại lý Sanko

SC1-600W

Máy kiểm kim & kim loại Sanko / máy dò kim / máy dò kim loại Sanko

Needle and iron piece detectors

Sanko Vietnam, Đại lý Sanko

SC1-600

Máy kiểm kim & kim loại Sanko / máy dò kim / máy dò kim loại Sanko

Needle and iron piece detectors

Sanko Vietnam, Đại lý Sanko